Taťána Roskovcová (roz. Málková)

Absolventka Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži (obor housle) a Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (sólový zpěv - hudební výchova) působila dvě dekády jako vokalistka Karla Gotta. V letech 2004-2007 byla členkou dámského vokálního tria u Ondřeje Havelky a jeho orchestru Melody Makers. Od roku 2013 zpívá v jazzové formaci Prime Time Voice a příležitostně se věnuje také sólovým projektům. Na oddělení populární hudby Pražské konzervatoře vyučuje sólový zpěv. 

Jitka Novotná (roz. Málková)

Vystudovala muzikologii, němčinu a hudební výchovu na Masarykově univerzitě. Od roku 2000 působí v Českém rozhlase, v současnosti jako moderátorka, autorka a dramaturgyně. Externě spolupracuje i s Českou televizí. Vedle moderování koncertů, festivalových večerů a dalších kulturních událostí se realizuje jako scénáristka dokumentů. Profesní zkušenosti zúročila nejen na pódiích, ale i ve třech knihách rozhovorů (Když vaří múzy, Stříbrný vítr 1 a 2).

Petr Valášek

Působí v Orchestru Karla Vlacha jako basklarinetista a tenorsaxofonista, spolupracuje s interprety převážně jazzovými, k čemuž ho předurčují jeho mimořádné improvizační a multiinstrumentální schopnosti. Pro jeho všestrannost a hudební kvality ho na záskok vyhledávají i rockeři. Hrál třeba s Romanem Dragounem. Je členem souboru Clarinet Factory. Vystudoval Konzervatoř Pardubice u Ludvíka Posekaného a Hudební fakultu AMU u Petra Čápa. Sám už řadu let vyučuje hru na saxofon na Konzervatoři Plzeň. 

Ondřej Roskovec

Absolvent Pražské konzervatoře u Jiřího Formáčka a HAMU u Jiřího Seidla a Františka Hermana působil v letech 1989-1993 v Českém nonetu. Od roku 1993 je členem České filharmonie, od roku 2000 ve funkci sólofagotisty. Spoluzaložil komorní soubor Afflatus Quintet, s nímž získal 1. cenu v prestižní mezinárodní soutěži ARD v Mnichově. Jako sólista se představil na dvou CD. Od roku 2002 vyučuje hru na fagot na Pražské konzervatoři a příležitostně je zván i do zahraničí (Royal Academy of Music v Londýně nebo Hochschule für Musik v Hannoveru). Je jedním ze zakladatelů Letní fagotové akademie v Ratajích nad Sázavou. 

Jan Keller

Po studiích na Pražské konzervatoři u Jaroslava Kulhana absolvoval HAMU pod vedením profesora Josefa Chuchra. Sám pedagogicky působil na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze (2006-2022). V letech 1998-2010 byl členem SOČRu, od ledna 2011je členem České filharmonie. Velmi rád se věnuje hudbě komorní (a další), ale důležitou protiváhou ke klasice je pro něj vystupování s jazzovými formacemi, kde může střídat violoncello s baskytarou. Za všechny uveďme jeho vlastní kapelu Noční Optika, dále spolupráci se zpěvačkou Janou Koubkovou v jejím kvartetu nebo soubor Transitus Irregularis, který se pohybuje na rozhraní barokní a jazzové hudby.